Word ook lid!

Over de vereniging

Meer over de vereniging

De VVBK omvat als bestuurlijk gebied alle industrieterreinen. Bij de vereniging zijn momenteel ruim 140 bedrijven aangesloten. De VVBK is opgericht op 18 december 1986 en heeft ten doel het bevorderen van:

  • het industriële klimaat;
  • het behartigen van belangen van het bedrijfsleven;
  • het oplossen van gemeenschappelijke problemen van de ondernemingen. 

Zij tracht deze doelen te bereiken door:

  • het houden van bijeenkomsten;
  • het onderhouden en bevorderen van contacten met de gemeente, provincie, landelijke overheid. MKB, VNO-NCW, Kamer van Koophandel en bijvoorbeeld collega-bedrijvenverenigingen;
  • het bevorderen van contacten van de leden onderling;
  • het verkrijgen van een blijvend hoog kwaliteitsniveau van de openbare en private ruimte.

Concreet betekent dit belangenbehartiging voor de bedrijvenparken in onze gemeente en de daarbij behorende infrastructuur. Maar ook de opleiding- en (bij)scholingsmogelijkheden voor ondernemers en werknemers heeft onze aandacht. Daarnaast worden er bedrijfsexcursies georganiseerd in en buiten de gemeente. Bovendien heeft het bevorderen van de onderlinge contacten een belangrijke plaats binnen de vereniging, zoals de organisatie van bedrijfsbezoeken en kwartaalbijeenkomsten.

Met het gemeentebestuur van Stadskanaal onderhoudt de Vereniging goede relaties en er wordt ongeveer vier keer per jaar overleg gevoerd met de verantwoordelijke portefeuillehouder. Ook is er regelmatig overleg met het Bureau Bedrijfsleven van de gemeente. Voorts is de vereniging vertegenwoordigd in de voor de regio belangrijke adviescolleges en besturen zoals onderwijsinstellingen en de Kamer van Koophandel Groningen, waarbij ook de belangen van niet-leden worden behartigd.

Contactpersonen

Jan Nieboer
Nieboer Beheer BV
Voorzitter

Tessa Buikema
Welzijnszorg Groei! BV
Penningmeester

Eric Prummel
Handelsbanken Emmen
Bestuurslid

Yung Li
LW Advocaten en Belastingadviseur
Secretaris

Martin van der Leest
Sealteq B.V.
Bestuurslid

Bestuur


Voorzitter: Jan Nieboer - Nieboer Beheer BV
Secretaris: Yung Li - LW Advocaten en Belastingadviseur
Penningmeester: Tessa Buikema - Welzijnszorg Groei! BV
Bestuurslid: Eric Prummel - Handelsbanken Emmen
Bestuurslid: Martin van der Leest - Sealteq B.V.