• Verbindt ondernemers
  • Kennisdeling en inspiratie
  • Samenwerking voor een economisch sterkere regio

Gemeente Stadskanaal

Stadskanaal werkt duurzaam!

Economisch krachtiger worden en meer mensen aan het werk krijgen. Misschien wel het allerbelangrijkste waar we voor staan. Inmiddels weten we hoe lastig het is. Zuidoost-Groningen en dus ook Stadskanaal zijn economisch kwetsbaar. Daarom moeten we scherp zijn op de kansen die voorbijkomen. Kansen die leiden tot nieuwe en duurzame werkgelegenheid. Niet dat wij als overheid de banen ‘even’ gaan creëren. Dit doen vooral onze ondernemers. Deze moeten we koesteren en faciliteren. We zetten ons in om nieuwe bedrijven aan ons te binden door een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden. We moeten ervoor zorgen dat we de fysieke en digitale infrastructuur op orde krijgen. Dat is een belangrijke bouwsteen voor een sterke economie. Het op korte termijn doortrekken van de spoorverbinding van Veendam naar Stadskanaal en op middellange termijn naar Emmen is daarom, economisch gezien, noodzakelijk. We willen de grote groep werkzoekenden aan een baan helpen. Onze ambitie is dat het werkloosheidspercentage in 2022 minimaal gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Pittige uitdagingen waar we ruimte voor pioniers en het experiment bieden. We zijn hierbij graag de “proeftuin van het Noorden”!

Gemeente Stadskanaal
Adres:Raadhuisplein 1
Postcode:9501SZ
Plaats:Stadskanaal
Tel.nr:0599 631631
E-mailadres:gemeente@stadskanaal.nl
Website:www.stadskanaal.nl

Privacyverklaring | Cookies | © 2019 Vereniging van Bedrijven “De Kanaalstreek”