Word ook lid!

Lidmaatschap

Activiteiten

Jaarlijks organiseert de verenging op regelmatige basis diverse activiteiten. Te denken valt aan bedrijfsbezoeken bij één van onze leden, clinics, deelname aan netwerkactiviteiten zoals de Promotiedagen of een informele borrel.

Kosten

De jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap van de Vereniging van Bedrijven de Kanaalstreek bedragen € 150,-

Statuten

De statuten van de vereniging zijn beschikbaar als download.