Word ook lid!

02-10-2019

Persbericht voorzitter Jan Nieboer

Persbericht

Tijdens de bijzondere ledenvergadering, gehouden 2 oktober jl., heeft onze voorzitter Jan Nieboer na het openen van de vergadering besloten als voorzitter van de VVBK te defungeren. 

Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur de heer Yung Li, secretaris van de vereniging, bereid gevonden om de functie van vice-voorzitter op zich te nemen en aldus te fungeren als plaatsvervangend voorzitter, hetgeen hij heeft geaccepteerd.

Het bestuur heeft ten gevolge van de functiewijziging van de heer Li, de heer Eric Prummel verzocht de functie van secretaris op zich te nemen, waartoe hij zich bereid heeft verklaard. 

Deze situatie houdt het bestuur aan totdat een mogelijke procesgang is afgerond.

Namens het Bestuur van de VVBK
Yung Li
vice-voorzitter