• Verbindt ondernemers
  • Kennisdeling en inspiratie
  • Samenwerking voor een economisch sterkere regio

Gemeente Stadskanaal Bureau Bedrijfsleven Stadskanaal

BBL is bedoeld voor bedrijven die in Stadskanaal zijn gevestigd, bedrijven die zich in Stadskanaal willen vestigen, en startende ondernemers in gemeente Stadskanaal.

Het bureau informeert en adviseert ondernemers, en wijst u als ondernemer de weg binnen de gemeentelijke organisatie. Een aantal zaken waarmee het Bureau BedrijfsLeven zich bezig houdt:

  • ruimtelijke projecten en het door de gemeente gevoerde economisch beleid
  • beleidsvorming door kennis van het bedrijfsleven
  • begeleiding van bedrijven die zich in Stadskanaal willen vestigen
  • adviseren startende ondernemers
  • ondersteuning van ondernemers die hun weg zoeken binnen de gemeentelijke organisatie
  • bemiddeling bij het oplossen van vraagstukken tussen gemeente en bedrijfsleven
  • uitgifte bouwterrein op het Bedrijvenpark Stadskanaal
  • bemiddeling bij vergunningen
Gemeente Stadskanaal Bureau Bedrijfsleven Stadskanaal
Adres:Raadhuisplein 1
Postcode:9501SZ
Plaats:Stadskanaal
Tel.nr:0599 631 631
E-mailadres:j.vanderlaan@stadskanaal.nl
Website:http://www.stadskanaal.nl/

Privacyverklaring | Cookies | © 2019 Vereniging van Bedrijven “De Kanaalstreek”