• Verbindt ondernemers
 • Kennisdeling en inspiratie
 • Samenwerking voor een economisch sterkere regio

Ons doel

De VVBK is opgericht op 18 december 1986 en omvat als bestuurlijk gebied alle industrieterreinen. Bij de vereniging zijn momenteel ruim 140 bedrijven aangesloten en heeft als doel het bevorderen van:

 • het industriële klimaat;
 • het behartigen van belangen van het bedrijfsleven;
 • het oplossen van gemeenschappelijke problemen van de ondernemingen.

Dit doen we door

 • het houden van bijeenkomsten;
 • het onderhouden en bevorderen van contacten met de gemeente, provincie, landelijke overheid. MKB, VNO-NCW, Kamer van Koophandel en collega-bedrijvenverenigingen;
 • het bevorderen van contacten van de leden onderling;
 • het verkrijgen van een blijvend hoog kwaliteitsniveau van de openbare en private ruimte.

Concreet betekent dit belangenbehartiging voor de bedrijvenparken in onze gemeente en de daarbij behorende infrastructuur. Maar ook de opleiding- en (bij-)scholingsmogelijkheden voor ondernemers en werknemers heeft onze aandacht. Daarnaast worden er bedrijfsexcursies georganiseerd in en buiten de gemeente. Bovendien heeft het bevorderen van de onderlinge contacten een belangrijke plaats binnen de vereniging, zoals de organisatie van bedrijfsbezoeken en kwartaalbijeenkomsten.

Samenwerken aan een economisch sterkere regio

Met het gemeentebestuur van Stadskanaal onderhoudt de Vereniging goede relaties en er wordt ongeveer vier keer per jaar overleg gevoerd met de verantwoordelijke portefeuillehouder. Ook is er regelmatig overleg met het Bureau Bedrijfsleven van de gemeente. Verder is de vereniging vertegenwoordigd in de voor de regio belangrijke adviescolleges en besturen zoals onderwijsinstellingen en de Kamer van Koophandel Groningen. Hier worden ook de belangen van niet-leden worden behartigd.

Over ons

Het bestuur

Remco van Suchtelen

Voorzitter

Yung Li – LW

Vice-voorziter

Erik Greven

Secretaris

Jaap Klein

Penningmeester

Rick Lem

Bestuurslid

Sandra Zweep

Notulist

Word lid en sta sterk samen met ruim 140 ondernemers

 • Vergroot je netwerk en toegang tot alle evenementen
 • Kennisdeling en bedrijfsbezoeken
 • Goed georganiseerd en formeel gesprekspartner van de gemeente
 • Met ondernemers samenwerken aan een economisch sterkere regio
 • Altijd iemand die je welkom heet en introduceert

"De organisatie van bedrijfsbezoeken is waardevol voor iedere aangesloten ondernemer"

Tessa Buikema
Welzijnszorg groei! bv

Privacyverklaring | Cookies | © 2019 Vereniging van Bedrijven “De Kanaalstreek”